A tudás titkos kertje

Eddig elrejtett muzeális kincseket fedezhetünk fel az SZTE Növénybiológiai Tanszékének és az SZTE Klebelsberg Könyvtárának közös kiállításán.
A több száz kötetes, kalandos sorsú botanikai gyűjtemény jeles nemzetközi és hazai nyomtatású példányait fellapozva, egy csodálatos világ tárul elénk. A gyűjtés, a megismerni vágyás, vagy éppen a rendszerezés szándéka, művészi igényességgel társulva érlelte a növénytudományok e gyümölcseit. A könyvek anatómiai részletességgel kidolgozott metszetek és csodálatos festmények segítségével mutatják be a növényvilág sokszínűségét. A kiválogatott kötetek alkotta kertben igazi érdekességek és kuriózumok várnak minden érdeklődőre a növények világából.

1933-ban – tizenkét évvel a kolozsvári egyetem kényszerű Szegedre települése után – Győrffy István professzor, az Általános és Rendszeres Növénytani Intézet alapítója és igazgatója rövid, de tartalmát tekintve igen részletes kiadványt jelentetett meg. A füzetkében az egyetem számára átadott épület (ma SZTE Bölcsészettudományi és Társadalomtudományi Kar, korábban Leszámoló palota) I. emeletén kialakított Egyetemi Növénytani Intézetet és Botanikus Múzeumot mutatta be. A leírás ismertette a kísérleti üvegházat, a korszerű mikroszkópokat és vetítő készülékeket, valamint a falon függő képek, rajzok mellett a herbáriumot. Végigvezetett a terepről gyűjtött növényekből kialakított múzeumon, mely az oktatás és kutatás szolgálata mellett a nyilvánosság számára is megtekinthető volt. Az ismertető tanúsítja, hogy az intézetben kiemelt helyet foglalt el a könyvtár.

A gyűjtemény létrejötte Győrffy professzor nevéhez fűződik, mivel az alapításkor a tanszék nem rendelkezett könyvállománnyal. Ahogy Győrffy írja: „Kolozsvárról, én, egy papiros lapot sem »mentettem át«”. Tudományos és esztétikai igénnyel válogatva vásárolt botanikusok hagyatékából – többek között Schiller Zsigmond újságíró, jogász özvegyétől. Személyes barátság okán ajándékozás útján jutott a Magyar Királyi Vetőmagvizsgáló Állomás igazgatója, Degen Árpád orvos gyűjteményének értékes példányaihoz. A tanszéki könyvtár a korai időszakban több állami intézmény és magánszemély adományával is gazdagodott. A fennmaradt, jelenleg bemutatásra kerülő kollekció az eredetileg több ezer példányt számláló könyvegyüttes közel ötszáz muzeális tételét tartalmazza. Sajnos az eredeti leltárkönyvek eltűntek vagy kallódnak, így nem alkotható pontos kép arról, hogy mekkora lehetett az intézet régi könyves gyűjteménye. Mindannyiunk örömére azonban jelenleg is megvan a könyvegyüttes legidősebb példánya, idősebb Plinius Naturalis Historia című összegző természetrajzának harminchetedik kötetet (Velence, 1483), a Jacob Theodor Tabernaemontanus által írt, több alkalommal kiadott és kivételesen gazdagon illusztrált Neuw vollkommenlich Kräuter-Buch 1664-es edíciója, valamint Kitaibel Pál fő művének a Desciptiones et icones plantarum rariorum Hungariae I-III. Bécsben 1820-1823 között megjelent igen ritka kötetei.

A történelmi változások, a tudomány és az egyetem szervezeti módosulása miatt a Szegedi Tudományegyetem Növénybiológiai Tanszéke az elmúlt bő száz évben több átalakuláson ment keresztül. A tanszék Újszegedre költözése szintén befolyásolta a kutatáshoz szükséges eszközök – így a könyvtár – sorsát. Mindezek ellenére sikerült megőrizni a botanikai és könyvészeti szempontból egyaránt kivételes muzeális könyvegyüttes egy részét, mely összetétele és múltja miatt az elmúlt száz év egyetemtörténetének kivételes lenyomata. A kiállítás alapját képező több száz műből álló kollekció a tanszék története előtt tisztelegve a Növénytani Intézet Gyűjtemény elnevezést kapta. Újszegedről 2023 tavaszán került az SZTE Klebelsberg Könyvtár muzeális dokumentumokat őrző különgyűjteményébe, a Régi Könyvek Tárába, ahol megfelelő körülmények között az oktatók és a kutatók számára is elérhetővé vált.

A kiállítás június 28-ig tekinthető meg az átriumban könyvtárunk teljes nyitvatartási idejében.

Ezek is érdekelhetnek...