Tiltott irodalom Magyarországon 1956-1990

Magyarországon a szamizdat és emigráns kiadványok egyik legteljesebb gyűjteménye a Klebelsberg Könyvtár Társadalomelméleti Gyűjteményében található. A gyűjteményt 1985-ben a József Attila Tudományegyetem Bölcsészkarának fiatal oktatói és hallgatói azzal a céllal hozták létre, hogy Magyarország és Kelet-Európa 20. századi történetét érintő társadalomelméleti, eszme- és politikatörténeti munkák gyűjtésével elősegítsék a szakirányú egyetemi oktatást. A tiltott irodalom gyűjtése akkor elsősorban nem nyilvános kéziratok, emigráns és szamizdat kiadványok beszerzését jelentette. 1990 előtt a Társadalomelméleti Gyűjtemény volt az első hely az országban, ahol egyetemi hallgatók legálisan olvashattak tiltott irodalomnak számító kiadványokat. A rendszerváltást követően a Gyűjtemény gyűjtőköre a korábbiak megtartásával jelentősen kibővült a régió nemzeti és etnikai kisebbségeinek történetét és jelenét bemutató dokumentumokkal.

A Kádár-rendszer évtizedeiben a nyomtatott kiadványok Magyarországon csak állami engedéllyel jelenhettek meg és voltak terjeszthetők. Az állami jóváhagyással nem rendelkező könyvek és folyóiratok – a szamizdat, illetve az emigráns kiadványok – tiltott irodalomnak számítottak. Kiadásuk, terjesztésük és birtoklásuk súlyos következményekkel járt, mert a pártállam politikai értelemben ellenségesnek és üldözendőnek tekintett minden művet, amely kikezdte legitimitását. Ennek ellenére ezek a tiltott kiadványok – a politikai ellenállás eszközeként – a rendszer cenzúráját kijátszva, sokféle változatban jutottak el a kritikusan gondolkodókhoz. Megjelentetésüket és terjesztésüket illegálisan működő alternatív könyvkiadók – például az ABC Kiadó, az AB Független Kiadó, a Katalizátor Iroda, stb. – és terjesztői hálózatok, főként egyetemi diákok vállalták.

Az emigráns kiadványok az amerikai kontinens és Nyugat-Európa különböző városaiban működő – a magyar politikai emigráció által 1956 után létrehozott – könyvkiadók jóvoltából láttak napvilágot. A legismertebb emigráns kiadók a Püski Kiadó (New York), az Újváry Griff (München), az Auróra (München), a Látóhatár (München), az EPMSZ (Bern), a Hollandiai Mikes Kelemen Kör (Amszterdam), Magyar Könyves Céh (London) és a Magyar Műhely (Párizs) stb. voltak.

Az SZTE Klebelsberg Könyvár Bibliotéka Kiállítóterében jelenleg látható kiállítás ebből a rendkívül gazdag állományból mutat be válogatást, s a tiltott irodalom részeként elsősorban az emigráns kiadványokra koncentrál. Ezek a kiadványok nem pusztán kordokumentumok, hanem a gondolkodás szabadsága jegyében született szellemi alkotások. Olyan művek, amelyek 1990 előtt Magyarországon csak kevesek számára volt elérhető, lévén tiltott irodalomnak számítottak, s amelyek ugyanakkor máig érdeklődésre tarthatnak számot.

A kiállítás megtekinthető: 2024. március 18-ig

A kiállítást összeállította és az összefoglalót írta: Balog Éva, Laczkó Sándor

Ezek is érdekelhetnek...