Szent Bertalan éjszakája és más kisregények

A 19. században élt francia szerző komoly művészettörténeti és régészeti ismeretekkel is rendelkezett; e tudása több művében visszaköszön, például Az etruszk váza című novellában. 1834-től a műemlékek országos felügyelőjeként is tevékenykedett, és számos kulturális érték fennmaradását köszönhetjük neki.

Kattints a képre, és nézd meg a katalógusunkban!

A legtöbben Carmen megteremtőjeként ismerik – ugyanis az ő azonos című kisregénye ihlette Bizet tüzes operáját. Valóban feledhetetlen történet, de érdemes a szerző egyéb művei közül is mazsolázgatni, mert számos további kincsre bukkanhatunk.

Például a Szent Bertalan éjszakája regényre, amely egy csapásra ismertté tette. Ez a könyv izgalmas történetbe burkolt kiáltvány a vallási vakbuzgóság ellen. Főhőse egy testvérpár, a 16. századi Franciaországban. Bernard de Mergy, a fiatalabb fiú mélyen vallásos hugenotta (így nevezzük a francia kálvinistákat), aki Párizsba érkezve döbbenten szembesül a katolikusok frivol életével. Bátyja, George udvaroncként él itt, és mivel katolikus hitre tért, a családja megtagadta. Valójában azonban egyik vallást sem veszi komolyan. A nagyváros forgataga hamar összesodorja a két testvért, és a viszontlátás öröme felülírja a felekezeti ellentéteket. Gyorsan kiderül, hogy a könnyelmű világfi álarca érző szívet takar: akármit is mond George, hiányzik neki a családja és mindent megtesz öccse boldogulása érdekében.

„Engem is éltetett a remény, kínzott a félelem. Azt hiszed, nem ragaszkodtam minden erőmből gyermekkorom boldog babonáihoz? […..] nem tudtam és nem tudok hinni. A hit értékes adomány, melyben én nem részesülhetek, de a világ minden kincséért se akarnék másokat megfosztani tőle.”

Bernard ellentmondásoson érez az udvarral kapcsolatban: egyszerre taszítja a nagyvilági stílus, ugyanakkor izgalmasnak is találja az addig ismeretlen életmódot. Részben bátyja bátorításának, részben egy sebesülés következményeinek köszönhetően a fiatalemberre rátalál a szerelem is. Már-már tökéletesen alakul a testvérek élete; olyannyira, hogy szinte észre sem vesszük a baljós jeleket. Pedig azokból is akad szép számmal: a Navarrai Henrik és Valois Margit hercegnő esküvőjére érkező hugenottákat sorra kisebb-nagyobb sérelmek érik. Például az uralkodó a vadászaton leölt szarvast „vastagnyakúnak” titulálja, ami a kálvinisták akkoriban közismert csúfneve volt. És egy orvlövész súlyosan megsebesíti a hugenották egyik vezéregyéniségét, Coligny admirálist. A felszínen mégis minden rendben, hiszen a királyi házasság – a hivatalos híradások szerint – békét hivatott hozni a felekezetek közé.

Végül azonban kirobban az elfojtott vallási-politikai feszültség. Míg Bernard kedvesével, Dianével 1572. augusztus 23-án légyottját tölti, az éjszaka csendjében felzúgnak a harangok és kezdetét veszi a Szent Bertalan éji vérengzés. E szörnyű pogrom során meggyilkolták az esküvőre összegyűlt hugenottákat, és a mészárlás más városokba, tartományokba is tovaterjedt. Egyes becslések szerint több mint tízezer áldozatot követelt. A kitörő polgárháború elsodorja egymástól a szerelmespárt és a testvéreket is, és tragédiát hoz a számukra.

Mérimée nyelvezete olvasmányos és lendületes, és – az alapvetően komor történelmi téma ellenére – nem nélkülözi a humort sem. Ilyen könnyed epizód például a katolikus pap paródiába hajló prédikációja, amely párbajhősként mutatja be a lelkekre leselkedő sátánt, vagy éppen a párbajozni készülő udvaroncok nagyképűsége.

„Egy idő óta […..] az a divat, hogy vörös nadrágban párbajoznak. […..] Nem látszik meg rajta a vér, s úgy kellemesebb.”

És ha már egy különleges nőalakkal vezettük be a cikket, a keretes szerkezet jegyében egy másik figyelemreméltó hősnővel zárjuk. Ő Colomba, akit a festői Korzika szigetén a vérbosszú hajt. Ez ugyan a férfiak „kötelessége”, mivel azonban fivére nem kívánja folytatni az ősi hagyományt, Colomba veszi vállára ezt a terhet. Elavult és nem is feltétlen dicséretes tradíciót őriz – de ezt olyan töretlen hittel teszi, ami megnemesíti alakját.

Ha szereted az érdekfeszítő történelmi korszakokat és a színes karaktereket, tegyél próbát Mérimée munkásságával. Nem fogsz csalódni!

Ezek is érdekelhetnek...