Nigel Barley: Egy zöldfülű antropológus kalandjai

barleymasodikcomp03

Kattints a képre, és nézd meg online!

Af­ri­ká­ban töl­tött első évé­ről írott őszin­te, mu­lat­sá­gos és ki­hagy­ha­tat­lan, le­fegy­ver­ző­en tisz­te­let­len be­szá­mo­ló­já­val Nigel Bar­ley be­pil­lan­tást enged egy szo­ci­ál­ant­ro­po­ló­gus min­den­nap­ja­i­ba, aki egy sár­kuny­hó­ban ütött ta­nyát, hogy ta­nul­má­nyoz­za a ka­me­ru­ni do­a­jók szo­ká­sa­it, hi­e­de­lem­rend­sze­rét, éle­tét.

Budapest : Typotex, 2006

Az e-könyv csak egyetemi IP tartományon belül érhető el.

Nyomtatott formában is megtalálható könyvtárunkban. A további kiadásokat keresd katalógusunkban.

 

Ezek is érdekelhetnek...