John Carroll: Jézus, a Létező

Jézus a nyu­ga­ti világ szel­le­mi atyja. Mi­lyen ember le­he­tett ő va­ló­já­ban? Vajon meg­áll­ná he­lyét a mo­dern vi­lág­ban, me­lyet meg­ren­dí­tett az ér­tel­mi zűr­za­var?